RSS تازه های سایت:
صفحه نخست:
https://basijnews.ir/fa/rss/1
بین الملل:
https://basijnews.ir/fa/rss/45
فیلم و نماهنگ:
https://basijnews.ir/fa/rss/77
آذربایجان شرقی:
https://basijnews.ir/fa/rss/2
آذربایجان غربی:
https://basijnews.ir/fa/rss/3
تهران بزرگ:
https://basijnews.ir/fa/rss/74
چهارمحال و بختیاری:
https://basijnews.ir/fa/rss/11
خراسان جنوبی:
https://basijnews.ir/fa/rss/12
خراسان رضوی:
https://basijnews.ir/fa/rss/13
خراسان شمالی:
https://basijnews.ir/fa/rss/14
سیستان و بلوچستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/18
کرمانشاه:
https://basijnews.ir/fa/rss/24
کهگیلویه و بویراحمد:
https://basijnews.ir/fa/rss/25
مازندران:
https://basijnews.ir/fa/rss/29
جامعه زنان:
https://basijnews.ir/fa/rss/35
راهیان نور:
https://basijnews.ir/fa/rss/38
جامعه پزشکی:
https://basijnews.ir/fa/rss/34
دانشجویی:
https://basijnews.ir/fa/rss/36
مهندسین صنعت:
https://basijnews.ir/fa/rss/56
پیشکسوتان:
https://basijnews.ir/fa/rss/54
دانش آموزي:
https://basijnews.ir/fa/rss/60
مهندسین عمران:
https://basijnews.ir/fa/rss/57
فرهنگیان:
https://basijnews.ir/fa/rss/58
مهندسين کشاورزی:
https://basijnews.ir/fa/rss/61
حقوقدانان:
https://basijnews.ir/fa/rss/66
طلاب و روحانيون:
https://basijnews.ir/fa/rss/64
بنیاد فرهنگی روایت:
https://basijnews.ir/fa/rss/68
علمي، پژوهشي و فناوري:
https://basijnews.ir/fa/rss/62
بسیج رسانه:
https://basijnews.ir/fa/rss/70
كارمندان:
https://basijnews.ir/fa/rss/65
مساجد و محلات:
https://basijnews.ir/fa/rss/73
بنیاد تعاون:
https://basijnews.ir/fa/rss/67
باشگاه خبرنگاران:
https://basijnews.ir/fa/rss/69
باشگاه آذربایجان شرقی:
https://basijnews.ir/fa/rss/82
باشگاه آذربایجان غربی:
https://basijnews.ir/fa/rss/83
باشگاه اردبیل:
https://basijnews.ir/fa/rss/84
باشگاه اصفهان:
https://basijnews.ir/fa/rss/85
باشگاه البرز:
https://basijnews.ir/fa/rss/86
باشگاه ایلام:
https://basijnews.ir/fa/rss/88
باشگاه بوشهر:
https://basijnews.ir/fa/rss/89
باشگاه تهران:
https://basijnews.ir/fa/rss/90
باشگاه تهران بزرگ:
https://basijnews.ir/fa/rss/114
باشگاه چهارمحال و بختیاری:
https://basijnews.ir/fa/rss/91
باشگاه خراسان جنوبی:
https://basijnews.ir/fa/rss/87
باشگاه خراسان رضوی:
https://basijnews.ir/fa/rss/92
باشگاه خراسان شمالی:
https://basijnews.ir/fa/rss/93
باشگاه خوزستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/94
باشگاه زنجان:
https://basijnews.ir/fa/rss/95
باشگاه سمنان:
https://basijnews.ir/fa/rss/96
باشگاه سیستان و بلوچستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/97
باشگاه فارس:
https://basijnews.ir/fa/rss/98
باشگاه قزوین:
https://basijnews.ir/fa/rss/99
باشگاه کردستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/100
باشگاه قم:
https://basijnews.ir/fa/rss/101
باشگاه کرمان:
https://basijnews.ir/fa/rss/102
باشگاه کرمانشاه:
https://basijnews.ir/fa/rss/103
باشگاه کهگیلویه و بویراحمد:
https://basijnews.ir/fa/rss/104
باشگاه گلستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/105
باشگاه گیلان:
https://basijnews.ir/fa/rss/106
باشگاه لرستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/107
باشگاه مازندران:
https://basijnews.ir/fa/rss/108
باشگاه مرکزی:
https://basijnews.ir/fa/rss/109
باشگاه هرمزگان:
https://basijnews.ir/fa/rss/110
باشگاه همدان:
https://basijnews.ir/fa/rss/111
باشگاه یزد:
https://basijnews.ir/fa/rss/112
رزمایش اقتدار عاشورایی:
https://basijnews.ir/fa/rss/113
RSS پربیننده ترین عناوین:
فیلم و نماهنگ:
https://basijnews.ir/fa/rss/77/mostvisited
آذربایجان شرقی:
https://basijnews.ir/fa/rss/2/mostvisited
آذربایجان غربی:
https://basijnews.ir/fa/rss/3/mostvisited
چهارمحال و بختیاری:
https://basijnews.ir/fa/rss/11/mostvisited
سیستان و بلوچستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/18/mostvisited
کهگیلویه و بویراحمد:
https://basijnews.ir/fa/rss/25/mostvisited
مهندسین عمران:
https://basijnews.ir/fa/rss/57/mostvisited
مهندسين کشاورزی:
https://basijnews.ir/fa/rss/61/mostvisited
طلاب و روحانيون:
https://basijnews.ir/fa/rss/64/mostvisited
بنیاد فرهنگی روایت:
https://basijnews.ir/fa/rss/68/mostvisited
علمي، پژوهشي و فناوري:
https://basijnews.ir/fa/rss/62/mostvisited
مساجد و محلات:
https://basijnews.ir/fa/rss/73/mostvisited
باشگاه خبرنگاران:
https://basijnews.ir/fa/rss/69/mostvisited
باشگاه آذربایجان شرقی:
https://basijnews.ir/fa/rss/82/mostvisited
باشگاه آذربایجان غربی:
https://basijnews.ir/fa/rss/83/mostvisited
باشگاه اردبیل:
https://basijnews.ir/fa/rss/84/mostvisited
باشگاه اصفهان:
https://basijnews.ir/fa/rss/85/mostvisited
باشگاه تهران بزرگ:
https://basijnews.ir/fa/rss/114/mostvisited
باشگاه چهارمحال و بختیاری:
https://basijnews.ir/fa/rss/91/mostvisited
باشگاه خراسان جنوبی:
https://basijnews.ir/fa/rss/87/mostvisited
باشگاه خراسان رضوی:
https://basijnews.ir/fa/rss/92/mostvisited
باشگاه خراسان شمالی:
https://basijnews.ir/fa/rss/93/mostvisited
باشگاه خوزستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/94/mostvisited
باشگاه سیستان و بلوچستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/97/mostvisited
باشگاه کردستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/100/mostvisited
باشگاه کرمانشاه:
https://basijnews.ir/fa/rss/103/mostvisited
باشگاه کهگیلویه و بویراحمد:
https://basijnews.ir/fa/rss/104/mostvisited
باشگاه گلستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/105/mostvisited
باشگاه لرستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/107/mostvisited
باشگاه مازندران:
https://basijnews.ir/fa/rss/108/mostvisited
باشگاه هرمزگان:
https://basijnews.ir/fa/rss/110/mostvisited
رزمایش اقتدار عاشورایی:
https://basijnews.ir/fa/rss/113/mostvisited
RSS پربحث ترین عناوین:
آذربایجان شرقی:
https://basijnews.ir/fa/rss/2/mostcommented
آذربایجان غربی:
https://basijnews.ir/fa/rss/3/mostcommented
چهارمحال و بختیاری:
https://basijnews.ir/fa/rss/11/mostcommented
سیستان و بلوچستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/18/mostcommented
کهگیلویه و بویراحمد:
https://basijnews.ir/fa/rss/25/mostcommented
مهندسين کشاورزی:
https://basijnews.ir/fa/rss/61/mostcommented
طلاب و روحانيون:
https://basijnews.ir/fa/rss/64/mostcommented
بنیاد فرهنگی روایت:
https://basijnews.ir/fa/rss/68/mostcommented
علمي، پژوهشي و فناوري:
https://basijnews.ir/fa/rss/62/mostcommented
باشگاه خبرنگاران:
https://basijnews.ir/fa/rss/69/mostcommented
باشگاه آذربایجان شرقی:
https://basijnews.ir/fa/rss/82/mostcommented
باشگاه آذربایجان غربی:
https://basijnews.ir/fa/rss/83/mostcommented
باشگاه تهران بزرگ:
https://basijnews.ir/fa/rss/114/mostcommented
باشگاه چهارمحال و بختیاری:
https://basijnews.ir/fa/rss/91/mostcommented
باشگاه خراسان جنوبی:
https://basijnews.ir/fa/rss/87/mostcommented
باشگاه خراسان رضوی:
https://basijnews.ir/fa/rss/92/mostcommented
باشگاه خراسان شمالی:
https://basijnews.ir/fa/rss/93/mostcommented
باشگاه خوزستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/94/mostcommented
باشگاه سیستان و بلوچستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/97/mostcommented
باشگاه کردستان:
https://basijnews.ir/fa/rss/100/mostcommented
باشگاه کرمانشاه:
https://basijnews.ir/fa/rss/103/mostcommented
باشگاه کهگیلویه و بویراحمد:
https://basijnews.ir/fa/rss/104/mostcommented
باشگاه مازندران:
https://basijnews.ir/fa/rss/108/mostcommented
باشگاه هرمزگان:
https://basijnews.ir/fa/rss/110/mostcommented
رزمایش اقتدار عاشورایی:
https://basijnews.ir/fa/rss/113/mostcommented
RSS چیست؟

مخفف Rich Site Summary به معنی " چکیده سایت " یا " مختصر و مفید سایت " است و به شما امکان می‌دهد تا از آخرین خبرها و عناوین سایت و یا وبلاگهای مورد علاقه خود با خبر باشید، بدون آنکه نیازی داشته باشید به آنها سر بزنید.

کاربردهای اصلی RSS دو مورد زیر هستند: - نمایش تازه‌ترین عناوین وب‌سایت‌های دیگر در وب‌سایت خود و یا بالعکس ( اشتراک مطالب جدید) - دریافت جدیدترین مطالب سایت‌های مورد علاقه با استفاده از نرم‌افزارهای ویژه ( وبگردی با کارآیی بیشتر)

بدون وجود RSS شما باید هر روز سایت های مورد علاقه خود را را چک کنید تا بتوانید از تازه های آنها با خبر شوید. اما با این تکنولوژی ، شما ، RSS چندین سایت را در یک برنامه RSS aggregator یا (RSS خوان) در کنار هم می بینیند و تایتل نوشته های اخیر سایت ها را بدون مراجعه به آنها مشاهده میکنید.

RSS Reader چیست؟ RSS Reader یک نرم‌افزار RSSخوان الکترونیکی است. اکنون نرم‌افزارهای بسیاری در این زمینه وجود دارند که می‌توان با دانلود آنها RSS خواند. اما به تازگی مرورگرهای اینترنتی نیز به سیستم RSSخوانی الکترونیکی مجهز شده‌اند. از نرم افزار های RSS خوان میتوان به Thunderbird و Google Reader اشاره کرد.

منبع: ویکیپدیا