به همت سازمان بسیج رسانه استان کرمان
برگزاری اردوی جهادی اصحاب رسانه/تصاویر