عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بسیج:
سیاست های اقتصاد مقاومتی برای برون رفت از بحران اقتصادی است

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: سیاست های اقتصاد مقاومتی برای توسعه اقتصادی کشور از راهکارهای مختلفی استفاده می کند که از جمله می توان به مواردی همچون خنثی سازی و دورزدن تحریم ها، عدم وابستگی به نفت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی می تواند قابلیت های کارآفرینی را رشد و توسعه دهد افزود: اقتصاد مقاومتی جهت گیری مقاومتی برای عبور از سیاست های خصمانه دشمن است این در حالی است که سیاست های اقتصاد مقاومتی برای برون رفت از بحران اقتصادی عملیاتی شود.

فولادگر در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی درجهت پیگییری پیشرفت های دانشی و تمرکز زدایی  از فعالیت های دولتی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خاتمه افزود: اقتصاد مقاومتی طراحی و مدل سازی ویژ ه ای از شرایط و سازوکارهای اقتصادی است که مبتنی بر آن فضای اقتصاد کشورمان بر اساس فرض وجود حداکثر تحریم ها و فشارها به صورتت فعال طراحی و عملیاتی می شود.