عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «بسیج»:
کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند موجی از پول‌های سرگردان مردم را فراهم کند

جعفر قادری عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: یکی از راه های اثرگذاری سیاست‌های پولی نرخ سود بانکی است که به عنوان عاملی موثر در انگیزه های مربوط به سرمایه گذاری به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم اقتصاد کلان است افزود: سرمایه گذاری یکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور است و دستیابی به نرخ رشدی مطلوب نیاز به سرمایه گذاری دارد. افزایش در سرمایه گذاری می‌تواند به افزایش بنیه اقتصادی کشور، کاهش واردات و افزایش ذخایر ارزی و حرکت سریع‌تر به  سوی پیشرفت اقتصادی شود.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: اثرات اعتبارات بانکی و نرخ سود تسهیلات بر سرمایه گذاری بخش خصوصی زیاد است. در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی کشورمان در رکود به سر می‌برد و تسهیلات بانکی در مسیر غیر تولیدی قرار گرفته است از اینرو کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند موجی از پول‌های سرگردان مردم را فراهم کند که نقشی در سیستم اقتصادی کشورمان نخواهد داشت.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در خاتمه افزود: تدوین و تصویب نرخ سود بانکی در کشورمان نیازمند جامع نگری و درک صحیح از شرایط اقتصادی است تا افزایش و یا کاهش نرخ سود بانکی بتواند نظام بانکی را در جهت تسریع حرکت اقتصادی به سمت و سوی رونق تولید پیش ببرد.