عبدالباسط انصاری؛
مضحکه بصیرت فتنه گران!!!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی از ایلام، عبدالباسط انصاری فعال دانشجویی طی یادداشتی چنین نوشت:
 با بازی در آوردن آقای احمدی نژاد در مقابل توصیه رهبری و دور زدن این توصیه و انتقادات تند جریان انقلاب، اصلاح طلبان تندرو و فتنه گران وطن فروش که ضربات مهلک و سنگینی به امنیت ملی و آرامش جامعه و اقتدار کشور وارد کردند، طلبکار و مدعی شده که ما می دانستیم احمدی نژاد چه کسی است و فلان است و بیسان است و نظام به خاطر این احمدی نژاد به ما ظلم کرده است و گناه ما این بود که زودتر از شما احمدی نژاد را شناختیم و حرف های وقيحانه ای از این دست.
 
در پاسخ به ادعاهای فتنه گران باید گفت؛
 
1_ هر چند کجروی آقای احمدی نژاد از مسیر جبهه انقلابی و رهبری معظم واضح است اما اصلا قابل قیاس با خیانت های فتنه گران نیست. فتنه گران با دروغ تقلب ۸ ماه کشور را به آشوب کشیدند، در خارج از کشور واسطه تحریم ملت شدند، دشمنان کشور را جری کردند و هزار ضربه ی دیگر. کجروی امروز آقای احمدی نژاد، هر آسیبی داشته باشه هیچیک از این آسیب ها را نداشته است.


2_ بصیرت اصلاح طلب جماعت خنده دارترین عبارت ترکیبی در ادبیات سیاسی است. در پاسخ به ادعای بصیرت حضرات باید گفت، شما بصیرت نداشته و ندارید، فقط فرصت طلبانه از کجروی امروز احمدی نژاد به دنبال صید ماهی خود هستید. اگر در سال ۸۸ بصیرت داشتید و دعوای تان با احمدی نژاد بود، بعد از نماز جمعه معروف رهبری اعلام می کردید ضدیتی با اصول و چارچوب ها و نهادهای نظام ندارید و به قانون تمکین می کنید ولو احمدی نژاد را قبول ندارید یا با دولت اش اختلاف دارید، اما نه تنها این کار را نکردید، که علیه مقدسات، امام خمینی، چارچوب ها و اصول دین و نظام شعار دادید و انتخابات و چند جمله از احمدی نژاد را بهانه ی تخریب و زدن اصل نظام و رهبری کردید.


3_ در مورد آقای احمدی نژاد هم، زمانی اصلح بود و مواضع و دیدگاه های انقلابی پررنگی داشت و مورد حمایت قاطع رهبری و جریان انقلابی کشور. حال که کجروی می کند و در مقابل توصیه ولیّ زمان بازی در می آورد، قاعدتا نه اصلح و انقلابی محسوب می شود و نه از طرف جبهه انقلابی مورد حمایت و کمک قرار می گیرد، چرا که جریان انقلاب بر خلاف اصلاح طلبان منافق فرصت طلب، شخص پرست و شخص محور نیست و معیار سنجش افراد را مطابق فرموده امام خمینی حال فعلی افراد می داند.


4_ برخورد نظام با افراد مخل امنیت و آرامش کشور اعم از عمله ها یا سران فتنه، به خاطر ضربات شان به کشور بود و نه به حمایت از شخص احمدی نژاد. رهبری در سال ۸۸ پای جمهوریت نظام ایستادند و زیر بار دروغ تقلب و بدعت های جماعت اصلاحاتی و فتنه گر نرفتند که جمهوریت نظام را حفظ کنند نه شخص احمدی نژاد را. پس در این زمینه هم این جماعت حق هیچ گونه ادعا و طلبکاری ندارند.


5_ تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی پر از ریزش های خواص، اصل در نظام بر جذب حداکثری است، چه بسا همان فتنه گران هم اگر آن معرکه خیانت و آشوب را جمع می کردند مورد بخشش قرار می گرفتند و یا احمدی نژاد هم این بازی را تمام کند دوباره وجهه اش را باز می یابد، اما هر کسی اگر اصرار بر کجروی و زاویه گرفتن و تقابل و ضربه زدن داشته باشد، خود بخود حذف خواهد شد و اصل بر حفظ نظام و رهبری و ولایت است و حفظ منافع عمومی ملت و آرامش و امنیت عموم مردم. نه مماشات بی حد با خواص کج رو و بی بصیرت.انتهای پیام/