به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، فریبا محمدیان در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پیشرفت ورزش بانوان در سال های اخیر که در ابعاد قهرمانی و مدیریتی رقم خورده است، اظهار داشت: پیشتازی ایران در مدیریت برگزاری رقابت های ورزشی زنان مسلمان از سال های گذشته وجود داشته و اکنون بار دیگر با نظر مساعد و حمایت های ویژه دکتر سلطانی فر این رویداد احیا خواهد شد تا همچنان رونق ورزش بانوان را شاهد باشیم.
 
معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان حمایت دکتر سلطانی فر در قبال توسعه و پیشرفت ورزش بانوان را ستود و تصریح کرد: دکتر سلطانی فر تاکید دارد که در برنامه های کلان حوزه ورزش بانوان ، ایران همچنان بتواند پیشتازی خود را با حفظ شان زنان مسلمان در قالب برگزاری این رویداد به منصه ظهور برساند.
 
محمدیان ادامه داد: با دستور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان بازی های اسلامی ورزش زنان احیا خواهد شد و برای تحقق این مهم برنامه ریزی های سازمانی با هماهنگی بخش های داخلی و خارجی وزارتخانه آغاز می شود تا ایران به عنوان مهد برگزاری این رویداد همچنان باقی بماند.
 
معاون توسعه ورزش بانوان با اشاره به توانمندی های بانوان ایران در عرصه ورزش قهرمانی ادامه داد: ورزش بانوان در عرصه مدیریتی نقش آفرینی مثبت و ارزنده ای داشته است که با دستور دکتر سلطانی فر مبنی بر احیای این رویداد قطعا توانمندی بانوان ایران در عرصه مدیرتی دوباره ثابت خواهد شد.
 
محمدیان برگزاری رقابت های شنای بین المللی بانوان در تبریز را رویدادی مهم در توانمندی ایران در میزبانی مسابقات ورزشی بانوان عنوان کرد و ادامه داد: میزبانی رقابت های بین المللی ژیمناستیک بانوان نیز یکی از مهمترین رویدادهای پیش روی ورزش بانوان است که قطعا با مدیریت خوبی همراه خواهد بود.
 
معاون توسعه ورزش بانوان توانمندی ایران در زیرساخت های ورزشی،منابع انسانی و داوران را در برگزاری رویدادهای ورزش بانوان در عرصه بین المللی مورد توجه قرار داد و ابراز امیدواری کرد: احیای بازی های اسلامی ورزش زنان کشورهای مسلمان قطعا بار دیگر پیشتازی ایران را در برگزاری این رویداد نشان می دهد.
برنا